Hiển thị tất cả 4 kết quả

  Lưu Lượng: 10.44 m³/Phút
  Cột Áp: 8 m
  Lưu Lượng: 6.53 m3/ phút
  Cột Áp: 8 m
  Lưu Lượng: 3.99m3/phút
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 2.73m3/phút
  Cột Áp: 8m